Bobtail Nordic Pharma AB

Bobtail Nordic Pharma AB är ett läkemedelsföretag, grundat av Lennart Jacobsson 2013, med säte i Stockholm. Företaget lägger stor vikt på kundinteraktivitet i de olika länderna i Norden – alltid med fokus på att ha kunden i centrum. I interaktionen med våra kunder lyfter vi fram dokumentation och tillgängliga artiklar samt klinisk erfarenhet. Vi använder oss av olika kommunikativa verktyg, så väl digitala som analoga. Att ha en kontinuerlig dialog med myndigheter, opinionsbildare och viktiga kunder prioriteras, där exempelvis market access, reimbursement och upphandlingar är en pågående och aktiv del av företagets verksamhet.

Bolaget innehar såväl Partihandelstillstånd som Tillverkningstillstånd.

Om ägaren

Lennart Jacobsson, Verkställande direktör och ansvarig för administration och regulatoriska frågor.

Lennart har mer än 35 års erfarenhet av Private Equity industrin först som anställd sedan som medgrundare och delägare i flera Private Equity fonder. Som aktiv investerare har han deltagit i grundandet och utvecklingen av såväl teknologi som life science bolag.

Licenser/Lokala representater

Licenser/Lokala representater är något som företaget tidigare framgångsrikt har arbetat med och fortsättningsvis är mycket intresserade av. Vi arbetar effektivt gentemot alla myndigheter och med upphandlingar för alla Nordiska länder.

Våra produkter

Företaget har idag inga produkter efter försäljningen av MAH till Diprotit.

Företaget önskar i första hand fokusera på att tillhandahålla egna läkemedel till marknaderna i Norden genom att förvärva (MAH). I andra hand strävar vi mot att expandera genom licenser och verka som lokala representanter för andra globala läkemedelsföretag.

Våra produkter

© DIPROTIT owned by Bobtail Nordic Pharma AB.

DIPROTIT© (betametason)

Vid Extern Otit

DIPROTIT (betametason) vid Extern Otit innehåller kortison, men inget antibiotika eller antimykotika.

För att veta mer: www.fass.se

Hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för bolaget. Hela vår tidigare produktion av Diprotit, slutförpackades och frisläpptes i Schweiz och Tyskland. Våra samarbetspartners har de högsta tillverkningskraven, enligt GMP, och de högsta miljökraven.

Partnerskap

Bobtail har, förutom egen erfarenhet och kompetens, byggt upp ett starkt nätverk av specialister inom många områden. Bolaget har såväl Partihandelstillstånd som Tillverkningstillstånd.

Vi har även tidigare varit lokalt ombud för ett utländskt företag.
Bobtail har kunskapen, organisationen och viljan att vara innovativt partner för såväl nordiska som utomnordiska läkemedelsföretag.

I första hand för utveckling, ut- och inlicensiering, och tillverkning av produkter. Även inom distribution, försäljning och marknadsföring söker vi samarbeten.


Utveckling av nya produkterIn- och utlicensiering av produkterPrivate label-konceptDistribution och försäljning


Kontakta Oss

Huvudkontor: Mörby centrum
Besöksadress: Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd

Lennart Jacobsson, Verkställande direktör
E-post: lj@bobtailpharma.se
Tel: +46 70 555 10 50

Huvudkontor: Mörby centrum
Besöksadress: Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd

Gunnar Edung, Styrelseordförande
E-post: ge@bobtailpharma.se
Tel: +46 70 565 30 66

Lennart Jacobsson, Verkställande direktör
E-post: lj@bobtailpharma.se
Tel: +46 70 555 10 50